Om Søndergården

Erling og Karin Christensen overtog virksomheden i 1992 af Erlings familie som 5. generation. Vi startede med 25 køer og 30 ha, og virksomheden har siden da været i rivende udvikling. Søndergården er i dag en moderne landbrugsvirksomhed med 700 malkekvæg, 680 køer til opdræt og 350 ha. planteavl. Vi afsætter vores mælk til Arla som vi sammen med andre mælkeproducenter er ejere af. Staldene er åbne i siderne, så køerne får masser af frisk luft. De går frit rundt og malkes alle to gange i døgnet i en 2x 24 side by side malkestald. Vi går meget op i køernes velfærd. Hver ko har en seng med helt nye madrasser hvor liggekomfort og alle hensyn til koen er varetaget.

”Vi er et moderne landbrug med fokus på dyrevelfærd. Vi tror på, at når dyrene har det godt, så har de ansatte og landmanden det også godt. Fra kalvens fødsel og hele dens liv er den aldrig bundet. Den vil gå frit omkring og sammen med jævnaldrende veninder. Vi har en stor passion for dyrene, og gør alt for at de trives og har det godt” Karin Christensen, ejer

Søndergården har modtaget Tønder Kommunes CSR mærke for 2020-2021 for det medansvar, vi tager i samfundet. Det giver rigtig meget mening for os at være med til at udvikle mennesker. Vi tror på, at alle skal have mulighed for at bidrage med det, de har mulighed for, og det er en tankegang, vi har arbejdet ud fra, siden vi havde den første i fleksjob i 1994.

Vores Advisory Board

Hvis landbrugserhvervet skal bevare sin position, kræver det både mod og agitiltet at være en del af de forandringer, der kan udvikle og sikre fremtidens forretning for de danske landmænd. Med de store og spændende forandringer som erhvervet hele tiden bliver mødt af, er der behov for at implementere ny viden hurtigt, effektivt og effektfuldt. Derfor har vi nedsat et Advisory Board. Det har været vigtig for os, at vores Advisory Board består af kompetente og engagerede unge mennesker. Vi tror på, at de sammen med os kan sikre, at Søndergården følger med de forandringer, som vi skal gennemleve for at fremtidssikre virksomheden.

Erling Christensen

Ejer af Søndergården

Erling har det overordnede overblik over virksomheden, og står for håndteringen af virksomhedens samarbejdspartnere og interessenter. Erling er derudover Formand for Sønderjysk Biogas i Bevtoft, formand for Landbrugets biomasseleverandører samt bestyrelsesmedlem i Tønder Erhvervsråd.

Karin Christensen

Ejer af Søndergården

Karin har ansvaret for den daglige administration af virksomheden, og arbejder med arbejdsmiljø og HR i virksomheden. Hun er ansvarlig for kalvene og står for besøgslandbruget.

John Ivanov

Driftsleder

John har været ansat ved Søndergården siden 2015 . John har ansvaret for hele driften og ledelsen af driften.

Søren Stadil

Økonomiansvarlig og formand for Advisory Boardet

Søren har været tilknyttet Søndergården siden 2016, og blev i 2020 formand for Advisory Boardet. Søren har en finansiel baggrund med kompetencer inden for forretningsudvikling. Til daglig er Søren ansat som Kreditspecialist hos vækstfonden.

Mille Møller Nielsen

Medlem af Advisory Boardet

Mille har været tilknyttet Advisory Boardet siden 2020. Hun arbejder bl.a. med strategi og udvikling som hovedområder ved Søndergården. Mille er til daglig ansat ved Netværk for Bæredygtig udvikling i Norddanmark. Derudover er hun formand for bestyrelsen Thy Alive, der står bag Alive festival.