Bæredygtighed

Som moderne landbrugsvirksomhed, mener vi, at Søndergården har et stort ansvar i forhold til de globale udfordringer som verden står over for i dag. Vi arbejder derfor aktivt med bæredygtige udvikling i virksomheden, og fokuserer på alle tre områder inden for bæredygtig udvikling.

Socialt tager vi et stort ansvar i vores lokalområde, og vi gør en stor indsats for at hjælpe borgere, der har det svært til at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Vi ønsker at skabe en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til alle, samtidig med at vi har stort fokus på kompetenceudvikling hos vores medarbejdere. Vi har blandt andet modtaget Tønder kommunes CSR pris 2020-2021 for det store medansvar, vi tager i samfundet.

Økonomisk stræber vi mod at være blandt de 10 procent bedste mælkeproducenter målt på bundlinjen. Vi har et stort fokus på at have det økonomiske råderum, der skal være med til at sikre plads til udvikling af fremtidige innovative løsninger i virksomheden.

Miljømæssigt bidrager vi til produktionen af grøn energi ved at levere vores gylle til Sønderjysk Biogas, ligesom vi arbejder aktivt med recirkulering af ressourcer blandt andet gennem vores pileanlæg.